^Į viršų

GYVASIS PASAULIS - REKURSIJŲ BIOINŽINERIJA

Gyvenimo aprašymas

KIRVELIS Dobilas Jonas,

Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Senato narys, profesorius, biomedicinos mokslų daktaras.
1957 m. baigė Kupiškio Vidurinę mokyklą.
1962 m. baigė Kauno Politechnikos Instituto Elektrotechnikos Fakultetą, matematinių ir skaičiavimo mašinų specialybę, įgijo elektriko-inžinierius kvalifikaciją.
1962 09 01 pagal paskyrimą pradėjo dirbti Vilniaus Universiteto Gamtos Mokslų fakultete naujai įkuriamoje biochemijos ir biofizikos katedroje asistentu.
1964-1967 m.m. mokėsi TSRS MA Valdymo Problemų instituto bionikos aspirantūroje.
1975 m. apgynė biologijos mokslų kandidatinę disertaciją spec. biofizika, tema: REGOS ANALIZATORIAUS NEURONINIŲ STRUKTŪRŲ KVAZIHOLOGRAFINIAI FUNKCINĖS ORGANIZACIJOS PRINCIPAI.
1969-1990 m. laikotarpyje VU GMF įkūrė ir vadovavo BIOFIZIKOS-NEUROKIBERNETIKOS mokslinių tyrimų laboratorijai.
Nuo 1975 m. Biochemijos ir biofizikos katedros docentas
1976 m. Maskvos Valstybinio Universiteto Tobulinimosi F-te išklausė kursą MATEMATINIAI METODAI BIOLOGIJOJE, atliko praktikos darbus ir gavo sertifikatą, leidžiantį šios disciplinos dėstymą aukštosiose mokyklose.
1981 m. stažavosi Maskvos Universiteto Fizikos fak. Kvantinės elektronikos katedroje.
1986 m. stažavosi Maskvos Universiteto Biologijos fak. Biofizikos katedroje.
Nuo 1969 m. buvo Lietuvos TSR Kibernetikos Tarybos narys.
1989 – 1994 m.m. VU GMF Dekanas.
1989 – 1993 m.m. Vilniaus miesto Tarybos narys.
1993 – 1996 m.m. Lietuvos Radijo ir Televizijos Valdybos narys, pirmininko pavad.
Nuo 2001 m. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nacionalinės komisijos narys.
2000 m. – LSDP Nuolatinės Informacinės Visuomenės Plėtros komisijos pirmininkas
2001 m. - Lietuvos informacinės visuomenės plėtros nacionalinės komisijos narys.
2001 m. Vadovėlis BIOFIZIKA (Organizuotos biologinės sistemos) CD ir internete.
2005 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys.
Nuo 2000 m.Tarptautinių CASYS (Computing Anticipatory Systems) konferencijų Mokslinio Komiteto narys (Liežas, Belgija).
2007 m. Vadovėlis BIOFIZIKA, VUL
2008 m. Mokymo priemonė NEUROINFORMATIKA, CD ir internete
2009 m Habilitacija (HP), tema: „KODAVIMAS-DEKODAVIMAS UŽDAROS KILPOS PRINCIPU GYVOSIOSE SISTEMOSE“. VU GMF Biochemijos ir biofizikos kat.profesorius.
2012-2013 m.m. VU GMF Neurobiologijos ir biofizikos katedros profesorius.
Nuo 2013 – Kazimiero Simonavičiaus u-to Senato narys

SKAITOMI IR SKAITYTI KURSAI STUDENTAMS:
BIOFIZIKA, bendrasis privalomas kursas biofizikams ir biologams bakalaurams.
BIOSTATISTIKA, privalomas kursas biochemikams bakalaurams.
BIOLOGINIŲ SISTEMŲ TEORIJA, bioinformatikams bakalaurams.
EKOLOGINĖS SISTEMOS, bioinformatikams bakalaurams.
ORGANIZMŲ BIOFIZIKA alternatyvus kursas biologams bakalaurams.
EKSPERIMENTO PLANAVIMAS speckursas molek. Biologams ir biofizikams bakalaurams.
NEUROINFORMATIKA, privalomas kursas bioinformatikams bakalauramas ir
biofizikams magistrantams.
ORGANIZACINĖ ELGSENA (ŠU stacionaro ir neakivaizdinio magistrams).
INFORMACINĖ PSICHOLOGIJA (VPU stacionaro studentams).
BIOSISTEMU MATEMATINIS MODELIAVIMAS (VGTU stacionaro magistrantams bioinžinieriams).

Publikacijos: iki 1996 m. 113 mokslinių publikacijų, iš jų 9 išradimai ir 2 metodinės priemonės.
Paskutiniųjų dešimtmečių publikacijų sąrašas pridedamas.
Paskelbta kelios dešimtys straipsnių mokslo populiarinimo ir visuomeniniais – politiniais klausimais (“Mokslas ir Technika”, “Mokslas ir Gyvenimas”, “Politika”, “Gairės”, “Lietuvos socialdemokratas”, “Lietuvos žinios”, “Žalioji Lietuva”, “Diena”, “Mokslo Lietuva”, “Mūsų balsas”, “Utenis”).

 

 

 

 

 

D. Kirvelio KONVERGUOTŲ

Nano-Bio-Info-Cogno-Eco (NBICE) TECHNOLOGIJŲ

koncepcijos simbolinis ženklas

 

 
 
Copyright © 2013. Dobilas Jonas Kirvelis  Rights Reserved.